შუალედური/რიგგარეშე არჩევნები
2019 წლის 19 მაისი
წინასწარი მონაცემები
მეორე ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
პარლამენტის შუალედური
#1 მაჟორიტარული ოლქი
სულ 31 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 31 უბნის მიხედვით

თვითმმართველი თემის მერი
სულ 90 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 90 უბნის მიხედვით

მონაცემები უბნების მიხედვით

საკრებულოს შუალედური
მაჟორიტარული ოლქები

აირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი